[_KOHTUPLANK]

Üldplangile vormistatakse mitte-adresseeritavad dokumendid, nagu käskkirjad, eeskirjad ja muud asutusesisesed dokumendid.

Üldplangi dokument allkirjastatakse ühes eksemplarsi ja see säilitatakse asutuses. Üldplangi dokumendi võib võib saata eraldi esituskirjaga.