[_MEMOPLANK]

Memoplangile vormistatakse asutusesisesed dokumendid, sh lühianalüüsid, ülevaated, infokirjad ja muud sisemised teated ja kirjad. 

Memoplangi dokumendid koostatakse asutusesiseselt ja neid ei allkirjastata. Tegemist on informatiivsete dokumentidega, mille säilitustähtaeg on sageli lühike.