Haldusõigus

Halgusõigus reguleerib isiku ja riigi vahelist suhet konkreetsetel juhtudel. Haldusorgan määrab haldusaktiga kindlaks isiku õigused ja kohustused või sooritab toimingu, mida isik on kohustatud taluma. Haldusõiguse teostamine toimub haldusmenetluses. Käsitleme haldusõiguse rubriigis haldusõigusega seotud kohtulahendeid ning õigusbüroo praktikas tõusetunud haldusõiguse probleeme.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.