Riigiõigus

Riigiõigus määrab kindlaks riigi ülesehituse ning riigi ja kodaniku vaheliste suhete põhiraamistiku (põhiõigused ja -kohustused). Konkreetsel juhtumil võib riigiõiguslik vaidlus tekkida siis, kui õigusnormiga on põhiseadusevastaselt piiratud isiku õigusi või vabadusi, kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikke tagatisi vms. Käsitleme Riigikohtu lahendeid riigiõiguse küsimustes ning õigusbüroo praktikas tõusetunud riigiõiguse probleeme.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.