Täitemenetlus

Täitemenetluse korras täidab kohtutäitur jõustunud haldusakti, kohtulahendit või muud täitedokumenti. Selles rubriigis käsitletakse täitemenetluse lubatavuse ja täituri tegevuse õiguspärasusega seotud küsimus ning isikute õiguskaitset tätiuri tegevuse suhtes. Anname praktilisi juhendeid ja käsitleme kohtulahendeid, mis puudutavad täitemenetluse lubatavust, õiguskaitset ja isiku kohustusi täitemenetluses.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.