Kaitstud: Halduskorralduse lühikursus

Categories: halduskorraldus
Sooviloend Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Kursuse kohta

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

What Will You Learn?

  • Osaleja saab tervikliku ülevaate halduskorraldusest, sh riigiasutustest ja avalik-õiguslikest juriidilistest isikutest; ülesannete volitamisest, ametiabist, kaasamisest ja halduse sisesest järelevalvest. Lihtne ja lühike kursus üldiste teadmiste kiireks omandamiseks.

Juhendaja kohta

Course Curriculum

1. Avaliku halduse põhimõisted
Mõiste „avalik haldus“ ja selle eristamine teistest riigivõimu valdkondadest. Avalikku haldust reguleerivad õigusaktid.

  • 1.1. Termini “haldus” tähendus ja liigid
    00:00

2. Avaliku halduse süsteem
Avaliku halduse korraldamise ja teostamise viisid ning nende õiguslikud tagajärjed (era- ja avalik õigus).

3. Haldusorganisatsioon
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse asutused, kaasamine, volitamine ja osalus äriühingutes.

4. Kohalik omavalitsus
Kohaliku omavalitsuse mõiste. Kohaliku omavalitsuse korraldus, rahastamine ja õigusaktid. Autonoomia liigid ja tagamise viisid.

5. Halduskoostöö ja ametiabi
Haldusülesannete täitmiseks volitamise otsustamine, haldusleping ja selle täitmine. Ametiabi, selle tingimused ja kord

6. Haldussisene järelevalve
Teenistuslik järelevalve, haldusjärelevalve, sisekontroll ja -audit ning austuste vaheliste vaidluste lahendamine.

Kontrolltöö ja arvestus
Kogu kursust läbivad kordamisküsimused, kontrolltöö kogu kursuse kohta ja arvestustöö kogu kursuse kohta.

  • Kursuse kordamisküsimused
  • Kursuse kordamisülesanded
  • Kontrolltöö
  • Arvestustöö