HAGIAVALDUS

Test - sissejuhatus

Teine rida

Hagiavalduse saanud kohus kontrollib, kas hagiavaldus vastab nõuetele ning on makstud õiges summas riigilõivu. Kui hagiavalduses on puudusi, siis jätab kohus määrusega hagiavalduse käiguta ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puuduseid ei kõrvaldata või hagiavalduses on kõrvaldamatud puudused, siis jätab kohus määrusega hagi läbivaatamata ehk tagastab. Kui hagiavalduses ei ole puudusi või puudused kõrvaldatakse tähtajaks, siis teeb kohus määruse hagiavalduse vastuvõtmise kohta ning annab kostjale tähtaja hagiavaldusele vastamiseks. Arvestades kohtute suurt töökoormust võib see võtta aega mitu nädalat.