MEMORANDUM

Memorandum (ehk memo või märgukiri) on ettevõtte või asutuse sisene ametikiri, märgukiri, esildis, analüüs või märkmed. Memorandumina võib vormistada lühikese analüüsi või ülevaate, mida ei vormistata analüüsi plangile. Memorandumina võib vormistada koosoleku, nõupidamise või istungi märkmed, kui selle kohta ei vormistata protokolli. Memorandum adresseeritakse asutuse või ettevõtte siseselt, st nime ja ametikoha järgi, ning sellele ei märgita aadressi andmeid. Memorandumile ei kirjutata alla ning sellel ei ole allkirjavälja.

Edastage memorandum (ehk memo või märgukiri) vastavale juhile või muule ametiisikule dokumendihalduse süsteemi kaudu. Memorandum on sündmust sedastamiseks ja hiljem asjaolude tuvastamiseks oluline asutuse või ettevõtte sisene dokument.