Sander Põllumäe on töötanud õppejõuna Sisekaitseakadeemias, nõunikuna Riigikohtus, Justiitsministeeriumis ja Tartu Linnavalitsuses ning juhtinud ettevõtet Estlex OÜ. Tema peamiseks valdkondadeks on haldus- ja riigiõigus, sealhulgas korrakaitse, vangistusõigus ning isikuandmete kaitse õigus. 

+372 5531110 / skype: sander.pollumae
e-post sander.pollumae@novellae.eu

  •  Teil on vaja lahendada haldus- või riigiõiguse valdkonda kuuluv probleem (viia läbi haldusmenetlus, kohaldada sunnivahendit, koostada haldusakti, vaideotsust, toimingu põhjendust või muud dokumenti); 
  • Teil on vaja kohaldada ebaselget või vaieldava sisuga õigusnormi ning soovite ülevaadet selle normi kujunemisest ja normiga seotud kohtupraktikast või normi kohaldamise õiguslikku eel-analüüsi (võimalikud tõlgendused, kohaldamise viisid ja nende õiguslikud tagajärjed); 
  • Teie õigusi on haldusakti, toiminguga või haldusmenetluses rikutud ja Te kaalute haldusorganile vaide esitamist või halduskohtusse kaebuse esitamist või esialgset õiguskaitset; 
  •  Teie suhtes on alustatud haldusmenetlus või Teid on kaasatud haldusmenetlusse menetlusosalisena ning vajate abi enda õigustuste teostamisel; 
  • Te soovite esitada haldusorganile taotlust, asutusele märgukirja, selgitustaotlust või teabenõuet või muud pöördumist ning vajate abi selle koostamisel.