Õigusteenused

Novellae Õigusbüroo eesmärk on tagada asjatundliku õigusteenuse kiire ja lihtne kättesaadavus. Novellae Õigusbüroo OÜ osutab järgmisi õigusteenuseid:

  • esmane õigusnõustamine – aitame kliendil saada aru õiguslikust probleemist, millised on tema õiguskaitse võimalused ja mida selleks teha tuleb;
  • õigusalane nõustamine – selgitame kliendile kehtivat õigust ja pakume probleemi lahendamiseks erinevaid õiguslikke lahendusi;
  • dokumendi koostamine – aitame kliendil koostada ise tüüptingimustel lihtsamaid õigusdokumente ning nõustame dokumentide koostamisel;
  • kliendi esindamine – esindame klienti haldus- ja vaidemenetluses ning haldus- ja tsiviilkohtumenetluses ning pakume kaitsja teenust väärteomenetluses.