Halduskorralduse lühikursus

50,00 

Kursus annab ülevaate halduskorraldusest. Kursus on mõeldud kutseõppe tasemele ning on seetõttu lihtsalt arusaadav ka inimestele, kes ei ole õigust eelnevalt õppinud või kes alles tunnevad huvi õiguse õppimise vastu ja tahavad tutvuda neid enam huvitavate teemadega. Samas on kuruse mõnede teemade käsitlus lihtsustatud ja lühendatud (omandatud teadmised eeldavad siiski asjatundjaga konsulteerimist enne sisulist otsustamist).

Kursusel antakse ülevaade halduskorraldusest ja selle järelevalvest. Kursus on koostatud vastavalt õigusassistendi kutsekavale ja võimaldab valmistuda ette õigusassistendi kutseeksamiks. Kursuse läbimine ei taga positiivset tulemust, kuid aitab kaasa teadmiste omandamisele ning – sõltuvalt omandaja teadmistest ja pingutustest – aitab kaasa kutseeksami edukale sooritamisele. Kursuse ülesehituses on arvestatud Tallinna Majanduskooli õigusassistendi õppekava ja rakendusplaani, kuid kursus erineb sellest mõningal määral ega ole otseselt seotud Tallinna Majanduskooli õppetegevusega. Kursus sisaldab õppematerjale, mille juurdepääsu omandamiseks võib olla vajalik osta raamat või juurdepääsuõigus infoteenusele.

Kursus katab üldiselt järgmisi teemasid:

  • halduskorralduse üldised riigiõiguslikud alused;
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende korraldus;
  • täidesaatva riigivõimu asutused ja nende korraldus;
  • haldusülesannete täitmise võimalused ja korraldus;
  • omavalitsuse suhe riigivalitsuse ja -korraldusega;
  • haldusülesannete eraõiguslikule isikule volitamine;
  • ametiabi osutamine ja teise haldusorgani kaasamine;
  • muud halduskoostöö vormid ja osalemise võimalused.

NB! Käesoleva kursuse võib tellida ka täienduskoolitusena. Täienduskoolituse maht on 6 tundi (kursuse põhiosa) ja 2 tundi (tellija eriosa). Täienduskoolituse tellimiseks kirjutage sander.pollumae@novellae.eu või helistage +372 5531110. Täienduskoolituse hind on 150,00 EUR/h (sh käibemaks) ning sellele lisanduvad ruumide ja toitlustamise kulud.