Väärteomenetlus

Sinu või sinu lähedase suhtes on kohaldatud vahistamist (eelvangistus), aresti või vangistust ning selle raames on isik paigutatud vanglasse või arestimajja ja piiratud tema õigusi. Vajad abi järgmistes küsimustes: 

  • vajad õigusalast selgitust eelvangistuse, aresti ja vangistuse õigusliku regulatsiooni, õiguste ja kohustuste kohta; 
  • vajad esindajat eelvangistuse, vangistuse või arestiga seotud haldusmenetluses või abi dokumendi koostamisel; 
  • vangla on piiranud vanglavälist suhtlemist, sh telefoni kasutamine, kirjavahetus jms, ning soovid esitada vaide või kaebuse;
  • vangla on piiranud õigust pika- või lühiajaline kokkusaamisele või muule kokkusaamisele, ning soovid esitada vaide või kaebuse;
  • vangla on piiranud õigust lühiajalisele väljasõidule või väljaviimisele ning soovid esitada vaiet, kaebust või kahjunõuet;
  • vangla on piiranud õigust töötamisele, haridusele, huvitegevusele või muutnud täitmisplaani ning soovid esitada vaiet või kaebust;
  • soovid esitada vaiet või kaebust distsiplinaarkaristuse või täiendavate julgeolekuabinõude kohaldamise peale; 
  • vangla ei võimalda tervishoiuteenust või see pole kvaliteetne.
accident, hit and run, crime

Mis on väärteomenetlus ja mille poolest see erineb kriminaalmenetlusest?

Mille poolest erineb väärteo-menetlus riikliku järelevalve menetlusest?

,,,

Milliseid karistusi võib väärteomenetluses määrata ning kuidas neid karistusi arvutatakse?

Millal võib kohtuväline menetleja teha otsuse ise ja millal peab otsustama maakohtu kohtunik?

….

….