Perekonnaõigus

Sinu vastu on esitatud abielu lõpetamise, elatise maksmise, suhtluskorra määramise või muu perekonnaõiguslik hagi või avaldus või soovid ise sellist hagi või avaldust esitada. Vajad abi järgmistes küsimustes: 

  • abielu lahutamine kohtus, kui teine pool ei ole nõus või tema viibimiskoht ei ole teada või ta ei võta dokumente vastu;
  • abikaasade ühisvara jagamine, ühisvara kindlakstegemine ja selle väärtuse hindamine, kohustuste kuulumine ühisvarasse;
  • äraoleva abikaasa või pereliikme varale hooldaja määramine, vara käsutamiseks nõusoleku andmine ja hoolduse lõpetamine;
  • lahus elavate vanemate ja laste vahelise suhtluskorra määramine,  täitmise tagamine ning muutmine uute asjaolude korral;
  • lapse hooldusõiguse kindlaksmääramine, kui vanemad ei teosta seda ühiselt või ei jõua hooldusõiguse küsimustes kokkuleppele; 
  • lapse elukoha kindlaksmääramine, sh vanema poolt omavoliliselt teise riiki viidud lapse elukohariik tagasitoomine; 
  • vanemate kohustuse hooldada ja pidada üleval alaealist või õppivat last, täitmiseks kohustamine (elatise maksmine) ning lapse kohustus hooldada vanemat ja kanda teenuste kulud.

beach, family, fun

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Kuidas saame Teid aidata?