Tsiviilõigus

Sinuga on sõlmitud leping ning selle täitmisel tekkivad probleemid, oled tekitanud kahju või sinule on tekitatud kahju, saanud alusetult vara või jäänud oma varast ilma. Vajad abi järgmistes küsimustes: 

  • soovid sõlmida lepingut, lepingust taganeda või seda üles öelda, esitada lepingust tulenev nõue või vaidlustada teise poole nõude; 
  • vajad õigusalast selgitust enda sõlmitud lepingu kehtivuse, õiguspärasuse, täitmise või õiguskaitsevahendite kohta;
  • soovid saada teiselt inimeselt tagasi enda vara, soovid varaga seotud kahju hüvitamist või vajad abi vara käsutamisel;
  • sinule on tekitatud varaliset või mittevaralist kahju ning soovid, et kahju tekitaja kahju hüvitaks või muul viisil heastaks; 
  • teine isik on saanud alusetult sinu asja, rikastunud sinu kulul või säästnud oma kulutusi sinu arvelt ning soovid selle hüvitamist;
  • oled teinud teise nimese aitamiseks kulutusi ning soovid, et teine inimene, kes sai kasu, sinule kulutused hüvitaks; 
  • teine pool on sinuga sõlmitud lepingust taganenud või üles öeldnud, tasaarveldanud vms ja vajad selgust selle tagajärgedes;
  • sul on muu võla- või asjaõiguse probleem ja vajad nõustamist.

Järgnevalt käsitleme mõningaid küsimusi tsiviilõiguse valdkonnast: 

right, advocacy, lex

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Kuidas saame Teid aidata?